Stel cookie voorkeur in

Ouderraad (O.R.)

Ouderraad (O.R.)

Ouderraad

Aanvullend op het lesprogramma vinden binnen Caleidoscoop talrijke activiteiten plaats. De ouders uit de Ouderraad organiseren deze activiteiten, onder supervisie van een leerkracht. Al deze activiteiten worden betaald met de jaarlijkse Ouderbijdrage. 

 

Wat doen wij?

De Ouderraad organiseert en regelt op school alles rondom de volgende activiteiten: de Schoolfotograaf, Sintviering, Kerstviering, Carnaval, Culturele Week, Koningsdag/Sportdag, Schoolreisje en Zomerfeest. Daarnaast stelt de Ouderraad geld ter beschikking om alle klassen jaarlijks van een tweede uitje, dat wel door de leerkrachten wordt georganiseerd, te laten genieten.

Heeft u interesse om lid te worden van de Ouderraad?

Of heeft u interesse om de Ouderraad te helpen bij een van de activiteiten?

Uw hulp is zeer welkom! Neem contact op met de secretaris via: ouderraad@kccaleidoscoop.nl.

 

Coördinatie team ouderraad

Vanuit school: Ingeborg Verhagen en Fieke Schraeder. 

 

Leden van de Ouderraad

Cathrien de Jonge (voorzitter)
Marina van Wiggen (penningmeester)
Agnes van der Ven (secretaris)
Daphne Foederer
Ilse van Haaren
Jill Koppers
Karlien Reitsma
Leontine Verboon
Marina van Wiggen
Kim Verdonk
Sarai Bekkers
Linda Schellekens
Inge Peijnenburg

 

Activiteiten 

Kennismakings avond groep 1/2 – Sarai Bekkers
Schoolfoto's - Agnes van der Ven
Sinterklaas - Ilse van Haaren, Karlien Reitsma, Leontine Verboon
Kerst - Kim Verdonk, Linda Schellekens
Carnaval - Leontine Verboon, Inge Peijnenburg
Culturele Week - Jill Koppers, Marina van Wiggen
Koningsspelen / Sportdag – Kim Verdonk, Inge Peijnenburg
Schoolreis - Cathrien de Jonge, Karlien Reitsma
Zomerfeest - Sarai Bekkers, Daphne Foederer

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten vermeld in bovenstaand overzicht.

Wij vragen u voor uw kind(eren) een machtiging af te geven, waarmee jaarlijks de ouderbijdrage wordt afgeschreven. Klik hier voor het machtigingsformulier. Dit formulier mag u inleveren in het postvak van de OR.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017 - 2018 is wederom vastgesteld op €35,-- per kind.

 

Inkomsten en uitgaven afgelopen schooljaren

Een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de afgelopen schooljaren kan je opvragen via Ouderraad@kccaleidoscoop.nl.

 

Begroting huidig schooljaar

De begroting van het huidige schooljaar kan je opvragen via Ouderraad@kccaleidoscoop.nl.

 

Vergaderingen

We vergaderen om de 6 weken, afwisselend op de weekavonden (geen vrijdag) van 20.15 uur - 22.00 uur. De vergaderdata zijn te vinden in de schoolkalender.

Heeft u interesse om een vergadering bij te wonen? Neem contact op met onze secretaris via: ouderraad@kccaleidoscoop.nl