Stel cookie voorkeur in

Groep 7

      

     Padlet foto´s delen          Eigen dagschema maken          Link basispoort

Algemeen:

Iedere week wordt er op maandag voor 08.30 uur een nieuw weekschema op de website geplaatst. In dit weekschema staat per vakgebied wat de kinderen kunnen oefenen. Bij alle vakgebieden zijn opdrachten beschreven met daarbij tijden. Deze tijden zijn indicaties. Uw kind heeft verschillende materialen mee naar huis gekregen. Indien er overig materiaal nodig is, wordt dit op de website geplaatst. In het weekschema vindt u ook linken naar de benodigde filmpjes. Deze worden gedurende de periode geüpload. Handig om elke ochtend voor het starten het schema te openen voor uw kind. 

Wij maken de komende weken gebruik van het platform Padlet (zie link hierboven). De kinderen kunnen op deze pagina foto´s plaatsen en laten zien waar ze mee bezig zijn. 

 

Weekschema:

Week 1

Week 2

Week 3  18 t/m 22 januari

 

Lezen:

We blijven adviseren om dagelijks 15 minuten te blijven lezen. Dit is erg belangrijk voor de woordenschat en het begrijpend lezen.

-In deze link staan leuke tips van Madelon, de leesconsulent van KC Caleidoscoop.

 

Rekenen

Deze week kunnen de leerlingen bijna elke dag een instructieles volgen. De link van deze instructie verschijnt per dag in het weekschema achter de juiste les. 

Lesdoelen van Pluspunt:

Week 1: 

- Lengtematen vergelijken en ordenen met hele getallen en kommagetallen.

- Sommen met een rekenmachine uitrekenen, eerst een passende schatting maken.

- Breuken omzetten in kommagetallen en omgekeerd zonder rekenmachine.

 

Extra:

Redactiesommen

Als u extra verhaalsommen wilt oefenen, kunt u gebruikmaken van deze site redactiesommen.nl Het is belangrijk dat er eerst wordt gekeken naar de uitleg in het filmpje. In dit filmpje wordt stap voor stap beschreven hoe je een verhaalsom uit kunt rekenen. 

Instructiefilm       redactiesommen

Extra bladen Pluspunt:

Oefenbladen streefniveau
Streefniveau antwoorden
Oefenbladen fundamenteel niveau
Fundamenteel niveau antwoorden

Automatiseren:

- Gebruik rekentuin (basispoort) voor het automatiseren of om extra te oefenen.

- Via www.sommenmaker.nl kun je werkbladen downloaden/printen  

 

Taal:

Woorden leren thema licht: woordenlijst thema licht.

Gebruik taalzee om extra te oefenen.

 

Begrijpend lezen:

De opdrachten van begrijpend lezen zijn in het weekschema verwerkt. 

 

Spelling:

Deze week kunnen de leerlingen elke dag een instructieles volgen. De link van deze instructie verschijnt per dag in het weekschema achter de juiste les.

Lesdoelen van Staal spelling:

Week 1:

- Herhaling van blok 3. 

- Werkwoorden verleden tijd (klankvast en klankveranderend).

- Leren schrijven van het tremawoord (-iële, drieëndertig, beïnvloeden).

- Herkennen van het lijdend voorwerp.

 

Engels:

Words and birds (via basispoort): dit mogen ze gebruiken om extra Engels te oefenen. 

 

Acadin.

De kinderen die werken met Acadin kunnen hier thuis ook aan werken