Stel cookie voorkeur in

Groep 8

       

    Padlet foto´s delen           Eigen dagschema maken           Link Basispoort

 

Algemeen:

Iedere week wordt er op maandag voor 08.30 uur een nieuw weekschema op de website geplaatst. In dit weekschema staat per vakgebied wat de kinderen kunnen oefenen. Bij alle vakgebieden zijn opdrachten beschreven met daarbij tijden. Deze tijden zijn indicaties. Uw kind heeft verschillende materialen mee naar huis gekregen. Indien er overig materiaal nodig is, wordt dit op de website geplaatst. In het weekschema vindt u ook linken naar de benodigde filmpjes. Deze worden gedurende de periode geüpload. Handig om elke ochtend voor het starten het schema te openen voor uw kind. 

Wij maken de komende weken gebruik van het platform Padlet (zie link hierboven). De kinderen kunnen op deze pagina foto´s plaatsen en laten zien waar ze mee bezig zijn. 

Weekschema:

Week 1: Dagplanning 4 tm 8 jan.

Week 2: Dagplanning 11 tm 15 jan.

Week 3: Dagplanning 18 tm 22 jan.

Lezen: 

Wij adviseren dat de leerlingen van groep 8 minimaal 15 minuten per dag oefenen met vrij lezen. Dit is erg belangrijk voor de woordenschat en het begrijpend lezen.

Rekenen:

Week 1:
Deze week kunnen de leerlingen elke dag een instructieles volgen. De kinderen werken in Basispoort, waardoor wij rechtstreeks de antwoorden kunnen zien. Hieronder zijn de instructiefilmpjes te vinden.

Lesdoelen van Pluspunt:
Instructiefilmpje Les 9
Instructiefilmpje Basistaak 10a+10b
​Instructiefilmpje Eigen taken week 3
Instructiefilmpje redactiesommen.nl
Instructiefilmpje Basistaak 13 + 14
Redactiesommen blad 1
Redactiesommen blad 2
Extra: redactiesommen blad 3
Donderdag rekenen:
Les 1: les 1
Les 2: les 2

Week 2:
Er zijn per les weer nieuwe instructiefilmpjes opgenomen. Het is goed om eerst het instructiefilmpje te bekijken en om daarna te starten met de les. In de weekplanning is weer te zien welke les de kinderen per dag kunnen maken.
Instructiefilmpje les 1
Instructiefilmpje les 2
Instructiefilmpje les 3
Instructiefilmpje les 4
Instructiefilmpje basistaak 5A+5B

Week 3:
Deze week staat er weer een nieuwe week met instructiefilmpjes voor rekenen klaar. Het is weer de bedoeling om eerst de instructiefilmpjes te kijken en daarna te starten met de les. In de weekplanning is weer te zien wat de kinderen per dag kunnen maken. Hieronder zijn (net als in de weekplanning) de instructiefilmpjes te vinden.

Instructiefilmpje les 6
Instructiefilmpje les 7
Instructiefilmpje 1 les 8
Instructiefilmpje 2 les 8
Instructiefilmpje les 9
Instructiefilmpje basistaak 10a+10b

Extra:
- Redactiesommen

Als u extra verhaalsommen wilt oefenen, kunt u gebruikmaken van deze site redactiesommen.nl Het is belangrijk dat er eerst wordt gekeken naar de uitleg in het filmpje. In dit filmpje wordt stap voor stap beschreven hoe je een verhaalsom uit kunt rekenen. 

Instructiefilmpje     redactiesommen​

Taal:

Week 1:
Voor taal hebben de kinderen geen digitaal materiaal nodig deze week. Ze maken les 7 in het werkboek. 
In Basispoort kunnen de kinderen extra oefenen met de oefensoftware van woordenschat. Ze kunnen dan de opdrachten van thema mysteries maken.

Week 2:
Voor taal maken de kinderen deze week les 8 en 9. Hiervoor zijn ook instructiefilmpjes opgenomen. In de weekplanning is te zien wanneer de kinderen deze les het beste kunnen maken.
Instructiefilmpje les 8
Instructiefilmpje les 9

Week 3:
Deze week staan de lessen na de toets op het programma. De toets slaan we voor nu even over. Wel is het belangrijk dat de kinderen goed de woordenschat oefenen. In de weekplanning is te vinden wanneer de kinderen de les het beste kunnen maken. Ook zijn er een aantal instructiefilmpjes opgenomen.
Les 9 (van afgelopen week) willen we graag in kleinere groepjes bespreken. De kinderen vullen tijdens het live-moment met de groep een rooster in, wanneer we deze les gaan bespreken.

Instructiefilmpje les 13
Instructiefilmpje les 14

Spelling:

Week 1:
Hieronder zijn de linkjes naar de instructiefilmpjes voor spelling te vinden. De kinderen mogen de antwoorden van spelling per dag doorsturen, wij zullen het nakijken en terugkoppelen.
Instructiefilmpje les 2.4
Instructiefilmpje les 3.1
Instructiefilmpje les 3.2
Instructiefilmpje les 3.3
Donderdag werkwoordspelling:
Les 1: les 1
Les 2: les 2

Week 2:
Deze week staat de herhalingsweek van spelling op het programma. Omdat het een herhalingsweek is, is er één instructiefilmpje opgenomen waarin de onderdelen terugkomen.
Instructiefilmpje herhaling

Week 3:
We beginnen aan een nieuw blok van spelling. De werkboeken van spelling zijn uit, daarom plaatsen we hieronder linkjes naar een scan van de lessen. Mocht volgende week blijken dat de scholen langer dicht blijven, organiseren we een ophaalmoment voor de nieuwe spelling- en taalwerkboeken. 
In de weekplanning is te zien wanneer de kinderen de les het beste kunnen maken. Per les zijn er weer instructiefilmpjes opgenomen.

Instructiefilmpje les 1.1
Instructiefilmpje les 1.2
Instructiefilmpje les 1.3
Instructiefilmpje les 1.4
Instructiefilmpje werkwoordspelling werkbladen

Spelling les 1.1 (maandag): werkboek les 5.1.1
Spelling les 1.2 (dinsdag): werkboek les 5.1.2
Spelling les 1.3 (woensdag): werkboek les 5.1.3
Spelling les 1.4 (donderdag): werkboek les 5.1.4
Werkwoordspelling blad 1 (vrijdag)
Werkwoordspelling blad 2 (vrijdag)

In Basispoort kunnen de kinderen extra oefenen met de oefensoftware van spelling. Per les en per spellingscategorie zijn er opdrachten te vinden.

Begrijpend lezen:

In de linkjes hieronder is de nieuwe lesstof voor deze week van begrijpend lezen te vinden. In de weekplanning kun je per dag vinden wat we van jullie verwachten.
We adviseren om deze bladen uit te printen zodat ze vervolgens op papier gemaakt kunnen worden. Ook zijn hieronder de linkjes naar de instructiefilmpjes te vinden.

Week 1:
Leeslink les 1: strategie ‘vragen stellen’
Leeslink les 1: strategie ‘visualiseren’
Leeslink les 2: alle strategieën
Instructiefilmpje les 1 ‘vragen stellen’
Instructiefilmpje les 1 ‘visualiseren’
Donderdag begrijpend lezen:
Les 1: les 1
Les 2: les 2

Week 2:
Hier is de nieuwe lesstof voor begrijpend lezen te vinden. De kinderen ontvangen de antwoorden van Leeslink zodra ze ons het ingevulde werkblad hebben gestuurd.
Instructiefilmpje ‘Samenvatten’
Les 1: ‘Samenvatten’
Les 2: ‘Alle strategieën’

Week 3:
Bij begrijpend lezen zijn we ook aan de toets toegekomen. De kinderen mogen toetsles 1 thuis maken. Deze tellen we niet mee, maar hierdoor kunnen de kinderen wel zien hoe ze bezig zijn. Het gemaakte werk mag weer doorgestuurd worden naar de betreffende leerkracht, daarna sturen we de antwoorden door. Toetsles 2 bewaren we nog even. Bij de remedieerbladen maken de leerlingen minimaal 3 leesstrategieën. Tip: kijk even naar de toetsles waar de meeste fouten zitten. Ook deze antwoorden sturen de leerlingen weer door naar de betreffende leerkracht.

Instructiefilmpje toets

Werkbladen toetsles 1

Instructie remedieerwerk:   leeslink 
Remedieerbladen

Engels

Voor Engels wordt er door de docenten van Such Fun een thuiswerkles gemaakt.

Week 1:
Deze is hier te vinden.

Week 2:
Deze is hier te vinden.

Week 3:
Deze is hier te vinden.

Words and birds (via Basispoort): dit mogen ze gebruiken om extra Engels te oefenen.

Acadin

De kinderen die werken met Acadin kunnen hier thuis ook aan werken.

Succes!