Stel cookie voorkeur in

Avond met MR, OR en OPT

Op donderdag 30 augustus was er een bijeenkomst op school met leden van de medezeggenschapsraad (MR), de ouderraad (OR) en het ouderparticipatieteam (OPT). Drie overlegorganen die alledrie een andere functie hebben binnen onze school. Op de afbeelding kunt u zien wat de functie is van deze oudergroepen. U ziet daar ook de afkorting LR staan; de leerlingenraad. Volgende week wordt er weer een nieuwe leerlingenraad samengesteld uit leerlingen van de bovenbouw. Ook zij denken mee over schoolzaken en vooral zaken die leerlingen direct aangaan. 

U kunt zich voorstellen met zoveel groepen binnen de school dat er regelmatig overlap is in de verschillende onderwerpen die besproken worden. Zo bespreekt de MR het beleid rondom de privacy-regeling en heeft de OR met dezelfde regeling te maken bijvoorbeeld als het gaat om het innen van de ouderbijdrage. De OR organiseert leuke activiteiten en het OPT heeft weer ideeën hoe je bij zo'n activiteit de kernwaarden van Caleidoscoop naar voren kan laten komen.

Tijdens de bijeenkomst is met elkaar besproken hoe de groepen goed met elkaar kunnen samenwerken het komende schooljaar. De 'toverwoorden' daarbij zijn afstemming en communicatie. Het was een goede inhoudelijke bijeenkomst en deze avond liet maar weer eens zien hoe betrokken onze ouders zijn. Daar zijn we als school heel blij mee!

Met elkaar gaan we er een mooi jaar van maken!

p.s.: Het OPT zoekt nog naar een nieuwe naam. Heeft u een idee?