KO ’t Goudvisje & BSO ’t Haaienhonk

Kinderopvang ’t Goudvisje is de partner van KC caleidoscoop voor kinderopvang, peuterarrangement en buitenschoolse opvang.

KC Caleidoscoop kiest voor de samenwerking met Kinderopvang ‘t Goudvisje omdat de visie van de opvang aansluit bij het onderwijs. Daarnaast is het avontuurlijke activiteitenprogramma na school een uitbreiding op het onderwijs binnen het kindcentrum. Beide staan voor het borgen van een doorgaande leerlijn voor kinderen.

Samen trekken we op in thema’s en vieringen maar we hebben ook aandacht voor warme overdrachten en wenperiodes zodat kinderen de overstap naar het onderwijs als logisch ervaren. Er vindt spelenderwijs al een kennismaking plaats tussen kinderen en leerkrachten tijdens gezamenlijke activiteiten en kijk- en wenmomenten in de onderbouw. Daarnaast maken partijen over een weer gebruik van elkaars expertise waardoor wij als team iedere dag van en met elkaar leren.

Een vast team van herkenbare en professioneel opgeleide medewerkers zorgt vol enthousiasme voor een uitdagende speelplek waar kinderen in iedere leeftijdsfase.

Kiest u voor kinderopvang, peuterarrangement of buitenschoolse opvang van ’t Goudvisje dan kiest u voor natuurbeleving, talentontwikkeling en betrokkenheid. U kunt kiezen uit verschillende opvangvormen en aanvullende services, waarmee opvang bij ’t Goudvisje zoveel mogelijk aansluit op uw persoonlijke situatie.

 

Zien is beleven!

Zelf ervaren wat de kinderopvang, het peuterarrangement en/of de BSO u en uw kinderen kan bieden? U bent van harte welkom voor een inspirerende rondleiding. En uw kind kan een middag meebeleven bij ’t Haaienhonk en deelnemen aan de activiteiten die plaatsvinden, want zien is beleven!

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van KO ’t Goudvisje of u kunt rechtstreeks contact opnemen op werkdagen op telefoonnummer (073) 522 16 70 of per mail klantrelaties@goudvisje.nl.