Such Fun! Engels op Caleidoscoop

Op KC Caleidoscoop leren leerlingen Engels vanaf groep 1

De  Engelse lessen worden al enkele jaren gegeven door de (near) native speakers van Such Fun! Dit jaar zijn dat Louise Bevan en Simone in ’t Veld, vakleerkrachten van de ATO en Anne van Wijhe en Jim Wandt die Engels studeren aan de tweetalige lerarenopleiding (voor VO) van de HAN. Het programma wordt gecoördineerd door Yvonne Scherphof, die dit jaar veel op onze school te vinden zal zijn voor het Playing ever After project. Team en leerlingen werken samen met scholen in Finland, Slovenië en Portugal om te kijken hoe we het gebruik van Engels in vrij spel kunnen stimuleren.

Bosch initiatief

Such Fun is een programma van ATO-scholenkring dat nu aan circa 4000 Bossche leerlingen wordt aangeboden. Het programma won in 2014 het Europees Talenlabel voor innovatief taalonderwijs en in 2015 de Orange Carpet Award. Er worden in alle klassen wekelijks lessen van 30-45 minuten verzorgd (geheel in het Engels) ener wordt  in kleine groepjes gewerkt aan extra hands activities in het Engels. Ook vindt professionalisering van het team plaats tijdens Time for Tea bijeenkomsten waarbij we als team aan de slag gaan met onze eigen Engelse vaardigheid. Daarnaast verzorgen studenten uit Canterbury met het Such Fun team een Engels  toneelstuk voor de onderbouw en is er een taaldorp voor de leerlingen in de bovenbouw Meer info ziet u op www.suchfun.nl, op facebook op www.facebook.com/suchfunenglish/ (algemeen),  Early English & Friends met de verhalen en liedjes uit de onderbouw en op Twitter @SuchFunDB