Verkeerslabel

BVL (Brabants Verkeerslabel)
Als school vinden wij een veilige omgeving voor uw kind(eren) belangrijk.
Jaarlijks besteden we in verkeerslessen aandacht aan situaties in het verkeer, veilige looproutes, halen en brengen van kinderen.
In groep 7 is het theoretisch en praktisch verkeersexamen. 

Dit alles om zo regelmatig stil te staan bij de verschillende situaties in het verkeer rondom de school.
E.e.a. wordt ook jaarlijks gevolgd/uitgewerkt in een jaarplan, dat bij voldoende score leidt tot het Brabants Verkeerslabel. 

https://www.bvlbrabant.nl/