Ouderraad (O.R.)

Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een groep actieve en enthousiaste ouders die zich graag inzet voor Caleidoscoop. Zij organiseren diverse activiteiten gedurende het schooljaar. Ook proberen zij met behulp van andere ouders extra acitviteiten voor de kinderen te organiseren. Dit zijn activiteiten die doorgaans vanuit een schoolomgeving lastig te realiseren zijn.

Al deze activiteiten worden betaald met de jaarlijkse Ouderbijdrage.

De jaarlijkse ouderbijdrage bedraagt € 37,50- . Dit bedrag kan automatisch geïncasseerd worden. Vul hiervoor het machtigingsformulier (klik hier) in en stuur deze naar ouderraad@kccaleidoscoop.nl   

Voorbeelden van (jaarlijkse) activiteiten zijn:
  • Sinterklaas
  • Kerstviering
  • Carnaval
  • Culturele Week
  • Koningsdag/Sportdag
  • Schoolfotograaf
  • Schoolreisje
  • Zomerfeest

Vanuit de ouderbijdrage betalen we tevens mee aan het kamp van groep 8, de musical van groep 8 en alle theatervoorstellingen die de klassen zullen bezoeken.

 

Wie zijn wij?

Marina van Wiggen (voorzitter)

Ik zit in de OR om leuke activiteiten voor de kinderen te organiseren en om daarnaast andere ouders te leren kennen.

Inge Peijnenburg (Penningmeester)

Ik ben Inge Peijnenburg, moeder van Luuk en Robin. Inmiddels zit ik alweer ruim 6 jaar met veel plezier bij de Ouderraad. Ik merkte dat de klassenuitjes in die tijd vaak op dagen waren dat ik aan het werk was en daarom niet mee kon. Toch wilde ik graag meer betrokken zijn bij de school en meehelpen, waardoor ik mezelf heb aangemeld. Sinds 2021 ben ik ook penningmeester bij OR en heb al diverse feesten mee georganiseerd. Niet alleen ik zelf vind het erg leuk om iets te kunnen betekenen voor school en de kinderen, maar ook mijn eigen kinderen vinden het gezellig als ik erbij ben. Ik hoop daarom ook aankomende schooljaren veel leuke dingen mee te kunnen organiseren samen met andere ouders.

Inge Gnirrep

Ik ben Inge Gnirrep, woon in Empel met Stijn en kinderen Tesse en Evy. Ik ben sinds 2021 lid van de ouderraad. Betrokkenheid bij de school van mijn kinderen heb ik altijd belangrijk gevonden. Door mijn deelname aan de ouderraad hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren het onderwijs en alle bijkomende zaken op school.

Martijn Knippels

Mijn naam is Martijn Knippels. Als vader van Tim, Daan en Tessa heb ik er plezier in om leuke activiteiten voor alle kinderen van de Caleidoscoop mee te organiseren waardoor ze 'later' kunnen terugkijken op een leuke schoolperiode met verrassende activiteiten.

Ine Roldaan

Ik ben Ine Roldaan. Moeder van Annabel en Julian. 

Ik zit in de OR omdat ik het fijn vind om de school te helpen met het organiseren van activiteiten voor de kinderen. Daarnaast geniet ik van de blije gezichten van de kinderen wanneer een activiteit weer geslaagd is! 

Yvonne Kitslaar

Daphne Foederer

Etienne Lambriex

Impressie evenementen

(Wordt nog aangevuld)

Contact

Heeft u interesse om lid te worden van de Ouderraad?

Of heeft u interesse om de Ouderraad te hepen bij één van de activiteiten?

Uw hulp is zeer welkom! Neem contact op met ouderraad@kccaleidoscoop.nl