GMR

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van ATO-Scholenkring

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van ATO-Scholenkring bestaat uit 14 leden, 7 ouders en 7 personeelsleden. Het is dé plek waar ouders en leerkrachten overleggen met het college van bestuur (CvB). Beleid dat ATO-Scholenkring op bestuursniveau ontwikkelt, krijgt de GMR ter advisering of instemming voorgelegd. De GMR behartigt uitsluitend de gemeenschappelijke belangen van de ATO-scholen. Lees hier meer informatie over de GMR en de leden.

Voor schoolspecifieke onderwerpen vraagt de schooldirecteur advies of instemming aan de eigen medezeggenschapsraad. Lees hier meer informatie over de medezeggenschapsraad van onze school.