Gedrag stappenplan

Kindcentrum Caleidoscoop is een school die zoveel mogelijk probeert in te spelen op de (on)mogelijkheden van de leerlingen. Passend onderwijs en het streven naar onderwijs op maat is belangrijk. De veiligheid van leerlingen en leerkrachten staat voorop. Het doel van dit stappenplan is dat leerlingen leren van hun vergissingen en dat er een positieve gedragsverbetering plaats zal vinden. Hierin staat omschreven wat de afspraken omtrent grensoverschrijdend gedrag zijn, welke verantwoordelijkheden iedereen heeft, welke acties we ondernemen om het grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en hoe we handelen als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag. We willen de samenhang bevorderen in de aanpak van grensoverschrijdend gedrag en een gezamenlijke grondhouding tonen in het handelen van leerkrachten bij grensoverschrijdend gedrag. We willen ouders* in een vroeg stadium betrekken bij gedragsmatige ontwikkelingen van het kind, de verantwoordelijkheden verhelderen en samenwerken.