Missie & Visie

Op Caleidoscoop geven we ons onderwijs vorm aan de hand van vier kernwaarden:

- samenwerking
- eigenaarschap
- talentontwikkeling
- actief burgerschap

Samenwerking

We willen de leerlingen leren om goed om te gaan met andere mensen. Daarnaast willen we ze leren om gezamenlijk een bepaald doel te bereiken op een efficiënte manier. We vinden het belangrijk dat kinderen van en met elkaar kunnen leren.

Onder samenwerking verstaan wij:

Samenwerking tussen leerlingen onderling (groepsoverstijgend!)

Samenwerking tussen leerkrachten (gebruik maken van elkaars expertise en talenten)

Samenwerking met ouders (gastvrijheid)

Samenwerking binnen het kindcentrum

Samenwerking binnen de wijk (Maaspoort/Empel) 

Samenwerking binnen ATO

Samenwerking met externen

Op Caleidoscoop werken kinderen op verschillende manieren en verschillende gebieden met elkaar samen. 

We leren kinderen hoe ze op een juiste manier kunnen samenwerken. Dit doen we onder andere door middel van het aanleren van coöperatieve werkvormen. 

We bereiken het beste resultaat met kind-school-ouders in een educatief partnerschap. 

 

Eigenaarschap

Eigenaarschap wordt voornamelijk bewerkstelligd middels gesprekken met leerlingen, leerkrachten en ouders. Kinderen weten aan welke doelen zij werken (groeps- en individuele doelen) en hoe zij die doelen gaan realiseren. Kinderen worden gestimuleerd en geleerd om te evalueren en te reflecteren op gestelde doelen. Ze worden zo eigenaar van hun eigen leerproces.

 

Talentontwikkeling

Als we het hebben over talentontwikkeling hebben we het over het versterken van je talent maar ook over ruimte geven voor nieuwe talenten.

  • Talentontwikkeling op vakgebieden.
  • Sport, biologie, rekenen etc. 
  • Talentontwikkeling op persoonlijke kwaliteiten.
  • Empathie, samenwerken, grenzen aangeven, fantasie hebben, gestructureerd werken.
  • Talentontwikkeling bij teamleden.
  • Uitwisselen van talenten. Elkaar coachen.
  • Talenten inzetten.

 

Actief burgerschap

Wij zien het als een taak van de school kinderen op te voeden tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving. Zij moeten goed met anderen om kunnen gaan en deel kunnen nemen aan de samenleving. Wij besteden aandacht aan sociale vaardigheden bij de leerlingen, de basiswaarden en aan beleefdheid en omgangsregels in de omgang met elkaar.