Missie & Visie

Op Caleidoscoop geven we ons onderwijs vorm aan de hand van drie kernwaarden:

- samenwerking
- eigenaarschap
- actief burgerschap

Samenwerking

We willen kinderen het belang bijbrengen van respect voor én een goede omgang met anderen. We vinden het belangrijk dat kinderen van en met elkaar leren. We laten ze kennis maken met verschillende manieren van (samen)werken, zodat ze zelf ontdekken wat zij prettig vinden. Wij doen dit in een rustige en gestructureerde leeromgeving, waar een educatief partnerschap met kind – ouders – school centraal staat.

Kortom, we focussen niet alleen op de samenwerking tussen de kinderen. We richten ons ook op de samenwerking: ·      

tussen de kinderen onderling; ·      

tussen collega’s onderling; ·      

met ouders; ·      

in de wijk; ·      

met andere professionals.

 

Eigenaarschap

We gaan met de kinderen in gesprek over hun interesses en (leer)behoeften. Kinderen weten aan welke doelen zij werken en hoe zij deze kunnen realiseren. Evaluatie van en reflectie op deze doelen is belangrijk. Het draagt bij aan de intrinsieke motivatie van de kinderen en het eigenaarschap over hun leerproces. Het helpt kinderen om vaker zelfstandig aan de slag te gaan, bijvoorbeeld op onze zelfstandige werkplekken. Wij ondersteunen dit als school met een positief leerklimaat, methodisch goede lessen en een betekenisvolle leeromgeving, waarbij genoeg ruimte is voor beweging of om de praktijk in te duiken. Daarnaast stimuleren we autonomie en zeggenschap van onze teamleden. We hebben vertrouwen in de (specialistische) kennis van medewerkers. Oftewel: iedereen mag én kan leiderschap tonen.

Actief burgerschap

Wij leveren een belangrijke bijdrage in de opvoeding van kinderen tot evenwichtige, democratische, participerende en coöperatieve burgers van de samenleving. We besteden aandacht aan verschillende culturen en godsdiensten, sociale vaardigheden en normen en waarden. Goede omgangregels zijn belangrijk, zodat we zorgdragen voor elkaar en onze omgeving. Daarom hebben wij de ‘gouden regels’ van Caleidoscoop opgesteld: ·      

Groot of klein, iedereen mag zichzelf zijn. ·      

Soms praat ik, soms praat jij, luisteren doen we allebei ·      

Als ik ‘stop’ hoor, ga ik zeker niet door. ·      

De school is binnen een wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet ·      

Ruim je eigen rommel op, een nette school is top. ·      

Ben zuinig op het materiaal, het is van ons allemaal. 11

Deze regels zorgen voor een fijn pedagogisch klimaat met openheid en respect voor elkaar en onze omgeving